Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 8 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Budowa kanalizacji dla rejonu ulic Ogrodowa, Młyńska, Wiejska, Podwale, Strzelecka, Tarnogórska, Gliwicka, Gustawa Morcinka w Toszku

Brak opisu obrazka

Tytuł projektu: „Budowa kanalizacji dla rejonu ulic Ogrodowa, Młyńska, Wiejska, Podwale, Strzelecka, Tarnogórska, Gliwicka, Gustawa Morcinka w Toszku”  

Cel projektu: Realizacja projektu zakłada budowę sieci kanalizacji sanitarnej PVC oraz ciśnieniowej
PE umożliwiającej podłączenie budynków mieszkalnych oraz działek budowlanych znajdujących się na terenie Toszka. Zakres rzeczowy planowanego przedsięwzięcia obejmuje również budowę studzienek rewizyjnych oraz inspekcyjnych, a także przepompowni ścieków. Teren Toszka objęty realizacją niniejszego zadania stanowi część miasta do tej pory nieobjętą systemem sanitarnym.
Realizacja projektu przyczyni się zarówno do polepszenia warunków życia dla mieszkańców Toszka,
jak również polepszenia stanu środowiska przyrodniczego oraz zmniejszenia ilości zanieczyszczeń przedostających się do środowiska naturalnego.

Wartość wnioskowanego projektu:  2.168.218,88 zł

Wnioskowane dofinansowanie: 1.842.986,00 zł

Kwota i źródło dofinansowania: RPO WSL 2014-2020

Etap realizacji: projekt w trakcie oceny

Wersja XML