Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 8 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykaz nieruchomości rolnej przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ograniczonego

Burmistrz Toszka podaje do publicznej wiadomości wykaz niezabudowanej nieruchomości rolnej, przeznaczonej do sprzedaży w drodze ustnego przetargu ograniczonego. Przedmiotowa nieruchomość położona jest w Paczynce i stanowi działkę oznaczoną zgodnie z ewidencją gruntów i budynków numerem 903/1. Przetarg został ograniczony do rolników indywidualnych w myśl ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego. Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 7 kwietnia 2017 r. do dnia 28 kwietnia 2017 r.

PDFWykaz nieruchomości rolnej przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ograniczonego

Wersja XML