Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 8 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Autobusem, samochodem, rowerem, a może pieszo?

Studium Transportowe Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego to pierwsze kompleksowe opracowanie dotyczące transportu dla obszaru Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, jak i całego subregionu centralnego województwa śląskiego. Realizowane jest w szczególności na zlecenie Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego, do którego należy także nasza Gmina.

Celem studium jest opracowanie koncepcji i kierunków rozwoju systemu transportowego na obszarze całego subregionu centralnego województwa śląskiego. Środkiem do osiągnięcia tego celu będzie przeprowadzenie szeregu badań, w tym ankiet
w losowo wybranych gospodarstwach domowych na terenie gmin leżących na obszarze subregionu.

Głównym obszarem analizy w ramach Studium Transportowego Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego, dla którego zostanie  skonstruowany model transportowy, jest 41 gmin wchodzących w skład Górnośląskiego Związku Metropolitalnego oraz gmina Jaworzno (strefa 0). Dodatkowo część badań i analiz obejmuje
tzw. strefę 1, którą tworzy 31 gmin należących do subregionu centralnego oraz gminy
nie należące do tego obszaru, ale bezpośrednio przylegające do strefy 0 i funkcjonalnie od niej zależne, w tym nasza Gmina – funkcjonalnie zależna od większych gmin. Poza 36 gminami z województwa śląskiego, znajduje się także 9 gmin z województwa  małopolskiego oraz 3 gminy z województwa opolskiego.

Chcąc zaplanować jak najwyższej jakości system komunikacji (w tym komunikacji zbiorowej) uwzględniający potrzeby mieszkańców województwa Śląskiego, niezbędne jest przeprowadzenie szeregu badań w postaci zapoznania się z ich preferencjami/potrzebami.

Autorzy badania chcą się dowiedzieć, jak mieszkańcy Subregionu przemieszczają się, do pracy, szkoły, na zakupy lub do domu, w celu poznania codziennych zachowań komunikacyjnych pasażerów transportu publicznego, użytkowników samochodów osobowych, rowerzystów, pieszych. Zebrane informacje zostaną wykorzystane
w szczególności do dostosowania rozkładów jazdy do potrzeb podróżnych, planowania przebiegu przyszłych ulic, dróg rowerowych i tras linii komunikacji miejskiej.

Podczas prac nad studium transportowym zrealizowanych będzie wiele badań
i pomiarów. Będą wśród nich będą m.in.:

 1. Badanie ankietowe w gospodarstwach domowych – jest to najistotniejsza część Studium Transportowego. Celem badania jest poznanie zachowań i preferencji komunikacyjnych mieszkańców. W Gminie Toszek zostały wylosowane 53 gospodarstwa domowe,
  w których przeprowadzone zostaną badania przez profesjonalnych ankieterów w terminie od dnia 19 września do 10 listopada  br. Ankieterze zapytają Państwa o:

Szczególnie ważne jest precyzyjne określenie lokalizacji odwiedzanych miejsc oraz czasów trwania podróży. Im dokładniejsze informacje zostaną zgromadzone, tym lepszy będzie ostateczny rezultat badania. Badaniem objęci będą zarówno dorośli, młodzież, jak i dzieci (od 6 roku życia). W imieniu najmłodszych wypowiedzą się ich rodzice lub prawni opiekunowie. Wywiady będą realizowane od wtorku do soboty. Badanie przeprowadzą ankieterzy, którzy wypełnią z mieszkańcami tzw. „dzienniczek podróży” i zapytają o to, jak poruszali się oni w dniu poprzedzającym wywiad.

Czas trwania wywiadu z jedną osobą nie powinien przekroczyć 10 minut.

Dodatkowo od 19 września 2017 r. istnieje możliwość wypełnienia ankiety online przez osoby (gospodarstwa) nie wylosowane w w/w badaniu (http://studiumtransportowe.pl/#questionnaire).

 1. Badanie ankietowe pasażerów na głównych przystankach – celem badania jest opisanie podróży respondentów korzystających z tych przystanków. Wywiady będą przeprowadzone na najważniejszych przystankach komunikacji publicznej
  w poszczególnych gminach. Wywiady będą realizowane przez jeden dzień pomiarowy
  w okresie od wtorku do czwartku od połowy września do połowy listopada 2017 roku
  w godzinach od 6:00 do 18:00. Badanie przeprowadzą ankieterzy z osobami oczekującymi na przystankach/peronach oraz z osobami, które wysiadły z pojazdu. Badaniu będzie towarzyszył pomiar wielkości ruchu osób wsiadających i wysiadających na badanych przystankach. Pytania będą dotyczyły głównie:

Mając na celu dobro mieszkańców i chęć udziału w ukształtowaniu nowego systemu komunikacji zachęcamy państwa do aktywnego udziału w w/w ankietach w gospodarstwach domowych, online lub na przystankach komunikacyjnych. Wasze zdanie ma znaczenie
i interes prywatny poszczególnych osób może wpłynąć na interes publiczny całego województwa śląskiego. Firma przeprowadzająca  ankiety jest w pełni bezpieczna, a uzyskane od Państwa dane zaraz po analizie ankiet zostaną zniszczone.

Szczegóły na stronie internetowej: www.studiumtransportowe.pl

Wersja XML