Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 8 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nowa „strefa zamieszkania” - pierwszeństwo mają piesi!

Dla podniesienia poziomu bezpieczeństwa pieszych oraz w celu uporządkowania organizacji ruchu zmotoryzowanych kilka miesięcy temu zlecone zostało opracowanie projektu nowej organizacji ruchu na wyznaczonym obszarze. Ponieważ wyznaczony kwartał ulic sąsiaduje z jednej strony z drogą powiatową (ul. Wilkowicka), a z drugiej - z drogą wojewódzką (ul. Wielowiejska), opiniowanie opracowanego projektu trwało nieco dłużej. Dopiero po ostatecznym uzgodnieniu szczegółów oznakowania, zlecono dostarczenie konkretnych znaków oraz ich montaż. W zeszłym tygodniu dokonano formalnego odbioru systemu zamontowanych znaków i tym samym zaczęły one obowiązywać.

Brak opisu obrazka

Główną zmianą w rejonie wymienionych ulic jest wprowadzenie w tym rejonie tzw. „strefy zamieszkania”. Zazwyczaj tego typu obszary są wyznaczane na terenie osiedli - „strefa zamieszkania” ma przede wszystkim chronić pieszych. W „strefie zamieszkania” mogą oni poruszać się całą szerokością drogi i mają pierwszeństwo przed pojazdami. Piesi w „strefie zamieszkania” nie mają obowiązku korzystać z chodników czy pobocza. Kierujący w strefie zamieszkania są zobowiązani do zachowania szczególnej ostrożności, ponieważ na jej terenie mogą poruszać się nawet dzieci, które nie ukończyły 7. roku życia. Ponadto w ”strefie zamieszkania” kierowcy mogą parkować samochody wyłącznie w wyznaczonych miejscach, nie mogą też przekraczać prędkości 20 km/h.

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Wersja XML