Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 8 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Brak opisu obrazka

Cel projektu: aktywizacja społeczna do osiągnięcia aktywności zawodowej 32 uczestników/ uczestniczek w wieku 15 – 64 z miasta Toszek, bezrobotnych, w tym: długotrwale bezrobotnych, poszukujących pracy, nieaktywnych zawodowo, niepełnosprawnych poprzez wsparcie doradcze, szkoleniowe, warsztatowe, edukacyjne, środowiskowe, zdrowotne przez minimum 2 lata trwania projektu

Wartość wnioskowanego projektu: 284.574,00 zł

Kwota i źródło dofinansowania: 87% Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej – projekty systemowe  

Etap realizacji: projekt zrealizowany

Wersja XML