Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 8 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie naboru wniosków o przyznanie pomocy – LGD Leśna Kraina Górnego Śląska

Brak opisu obrazka

Zapraszamy do zapoznania się szczegółowo z  dokumentami:

01/2018 – P. 2.1.1 Budowa lub modernizacja obiektów infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej

02/2018 – P. 2.1.2 Promocja obszaru jako atrakcyjnego miejsca wypoczynku i rekreacji

03/2018 – P. 2.2.3 Zachowanie, utrwalenie i promocja dziedzictwa lokalnego w tym lokalnych produktów i usług

w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.

Ogłoszenia:

http://lesnakrainalgd.pl/aktualnosci/235/ogloszenie-naboru-012018

http://lesnakrainalgd.pl/aktualnosci/236/ogloszenie-naboru-022018

http://lesnakrainalgd.pl/aktualnosci/237/ogloszenie-naboru-032018

 

Wersja XML