Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 8 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przygotowujemy konkurs na hymn, hejnał i flagę Toszka!

Podczas niektórych uroczystości gminnych oraz przy innych okazjach mieliśmy już sposobność wysłuchać, a nawet wykonywać tzw. hymn Toszka skomponowany przez panią Aleksandrę Garbal. Został on także kilka lat nagrany przez toszecką Orkiestrę Dętą, a nagranie to, poza płytą CD, opracowane zostało mulitmedialnie i udostępnione na stronie turystyka.toszek.pl. Tam też znajduje się zapis nutowy hejnału Toszka. Z praktyki innych wspólnot samorządowych wynika, że zarówno wprowadzenie muzycznych elementów ceremoniału gminy, jak i wprowadzenie flagi Toszka, powinno zostać poprzedzone formułą konkursu. Konkursowe rozstrzygnięcia powinny zostać następnie przedłożone Radnym, w celu omówienia i podjęcia stosownej uchwały przez Radę Miejską.

Dobrą okolicznością oficjalnego wprowadzenia u nas nowych elementów ceremoniału będą uroczyste obchody 100-lecia Niepodległości, które zorganizujemy 11 listopada. Jeśli procedurę konkursową oraz opinię Komisji Heraldycznej przy Ministrze Spraw Wewnętrznych i Administracji (wymagana w odniesieniu do flagi) uda się przeprowadzić do października tak, aby pod koniec tego miesiąca Radni mogli podjąć odpowiednią uchwałę, wówczas tegoroczne obchody 11 listopada wzbogacone zostaną o nowe, oficjalne elementy naszego ceremoniału. O ogłoszeniu konkursu, a także o przebiegu całej procedury będziemy co jakiś czas informować.

Wersja XML