Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 8 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

W dniach od 5 - 20 listopada 2018r. na terenie całego kraju zostanie przeprowadzone Badanie Plonów niektórych ziemiopłodów rolnych

PDFbadanie ankietowe.pdf

Wersja XML