Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 8 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Środki na działalność Kół Gospodyń Wiejskich

Kierownik Biura Powiatowego ARiMR w Pyskowicach, Pan Andrzej Frejno , zaprasza na spotkanie informacyjne które odbędzie się 5 grudnia 2018 r. (środa) o godzinie 17.00 na terenie Biura Powiatowego ARiMR w Pyskowicach
ul. Kopernika 2. Konsultacje skierowane są do osób zamierzających założyć Koło Gospodyń Wiejskich, lub już  prowadzących taką działalność , jako KGW lub w stowarzyszeniach o podobnych celach. Tematem konsultacji będą procedury rejestracyjne oraz wymagania, które koło powinno spełnić, aby mogło starać się o środki z budżetu państwa, przeznaczone na cele statutowe (wysokość płatności od 3 do 5 tysiące złotych). Spotkanie będzie miało charakter roboczy i liczymy, że ułatwi Państwu proces rejestracyjny.

W razie pytań, proszę o kontakt telefoniczny z pełnomocnikiem do spraw kół gospodyń wiejskich, Panią Aleksandrą Bialik tel. 32-678-58-83.

Wersja XML