Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 8 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obsługa dodatków mieszkaniowych i energetycznych

Uprzejmie informujemy, że z dniem 1 kwietnia 2019 r. zadania związane z obsługą dodatków mieszkaniowych oraz energetycznych zostają powierzone Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Toszku. W związku z powyższym od dnia 2 kwietnia 2019 r. wnioski o przyznanie dodatków mieszkaniowych i energetycznych należy składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Toszku przy ul. Rynek 11. Wypłata świadczeń z tytułu przyznania dodatku mieszkaniowego bądź energetycznego przyznanego przed 1 kwietnia również odbywać się będzie w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Toszku.

Wersja XML