Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 8 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o pierwszych ustnych przetargach nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości położonych w Toszku w rejonie ul. Chrząszcza

PDFOgłoszenie o pierwszych ustnych przetargach nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości położonych w Toszku w rejonie ul. Chrząszcza, stanowiących działki o numerach ewidencyjnych: 332/82 i 334/82.Burmistrz Toszka ogłasza pierwsze ustne przetargi nieograniczone na sprzedaż nieruchomości położonych w Toszku w rejonie ul. ks. Johannesa Chrząszcza. Działki przeznaczone do sprzedaży stanowią nieruchomości niezabudowane i nieuzbrojone, oznaczone zgodnie z ewidencją gruntów i budynków numerami: 332/82 o pow. 0,0644 ha oraz 334/82 o pow. 0,0623 ha. Ceny wywoławcze nieruchomości zostały ustalone na następujące kwoty: cena działki nr 332/82 – 33.687,00 zł netto, cena działki nr 334/82 – 32.687,00 zł netto. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przedmiotowe nieruchomości znajdują się na obszarze oznaczonym symbolem 20 MU (zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z możliwością prowadzenia działalności usługowej w budynku mieszkalnym lub lokalizacji usług nieuciążliwych). Osoby zainteresowane uczestnictwem w przetargach winny wpłacić wadium zgodnie z treścią ogłoszenia w terminie do dnia 10.05.2019 r. 

Wersja XML