Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 8 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Komunikat Inspekcji Weterynaryjnej Powiatowego Lekarza Weterynarii w Gliwicach Pana Jacka Musialika

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Gliwicach informuje, że na terenie powiatu gliwickiego w miejscowości Świbie wystąpiło ognisko wysoce zjadliwej grypy ptaków.  W związku z czym obszar zagrożony wystąpieniem tej choroby zakaźnej obejmuje następujące miejscowości: Czarków, Kieleczka, Wielowieś, Błażejowice, Wiśnicze, Gajowice, Sieroty, Dąbrówka, Zacharzowice, miasto Toszek, Pisarzowice, Kotliszowice, Wilkowiczki, Pawłowice, Sarnów oraz Płużniczka.

W miejscowościach, które znalazły się w ww. obszarze właściciele drobiu powinni zachować daleko posunięte środki ostrożności, do których zaliczamy:

1. Utrzymywanie drobiu w zamknięciu bez dostępu do ptactwa dzikiego.

2. Karmienie drobiu paszą zabezpieczoną przed dostępem zwierząt wolnożyjących.

3. Czyszczenie i odkażanie pomieszczeń, narzędzi, sprzętu i środków transportu używanych przy obsłudze drobiu.

4. Stosowanie higieny przez osoby obsługujące ptaki (mycie, dezynfekcja rąk i obuwia, osobna odzież do obsługi drobiu oraz wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wejściami, gdzie utrzymuje się drób).

5. Prowadzenie rejestrów osób wchodzących do gospodarstwa z wyłączeniem pomieszczeń mieszkalnych.

6. Niezwłoczne informowanie lekarza weterynarii o zwiększonej zachorowalności lub śmiertelności ptactwa.

Szczegóły w załączniku.

PDFKomunikaty Powiatowego Weterynarza

Wersja XML