Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 8 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ze względów bezpieczeństwa Wojewoda wydał polecenie o zawieszeniu działalności dziennych opiekunów

Uprzejmie informuję, iż działając na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r.
o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-10, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374) Wojewoda Śląski wydał polecenie dotyczące zawieszenia działalności dziennych opiekunów

Termin zawieszenia działalności dziennych opiekunów: do 10 kwietnia 2020 r. włącznie! 

PDFPolecenie nr 51.2020 Wojewody Śląskiego z dnia 3 kwietnia 2020 r.

Wersja XML