Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 8 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Konsultacje społeczne projeków uchwał dotyczących liczby punktów sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

Ogłoszenie konsultacji

Rada Miejska w Toszku ogłasza konsultacje projektów uchwał:

1. w sprawie ustalenia na terenie Gminy Toszek liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży.w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Toszek.

PDFProjekt uchwały

PDFFormularz zgłaszania opinii

2. w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Toszek.

PDFProjekt uchwały

PDFFormularz zgłaszania opinii

Termin konsultacji: od dnia 4 czerwca 2013 r do dnia 17 czerwca 2013 r.

Opinie należy zgłaszać na formularzu zgłaszania opinii. Zasady przeprowadzenia konsultacji reguluje uchwała Nr XXXVI/445/2010 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 14 września 2010 r.

Wersja XML