Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 8 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pod nazwą: "Tropem rycerza Mikołaja"

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego  w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pod nazwą: "Tropem rycerza Mikołaja" złożona przez Oddział Górnośląski Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich z siedzibą przy ul. Pl. Jana III Sobieskiego, 41-902 Bytom.  Istnieje możliwość zgłaszania uwag dotyczących ogłoszonej oferty w terminie 7 dni od dnia jej zamieszczenia.

PDF"Tropem rycerza Mikołaja"

Wersja XML