Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 8 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zmiana rozkładu jazdy linii autobusowych nr 71, 152, 207 i 677

Od dnia 1 marca br.  w związku ze zmianami na liniach 71 i 677 oraz innych  liniach kursujących po terenie miasta Gliwice równocześnie korekcie ulegają rozkłady linii 152 i 207.

Na linii 207 zmianie uległy rozkłady jazdy w dni robocze szkolne, bez nauki szkolnej, w soboty i niedzielę, w celu zapewnienia przesiadek w Pyskowicach. 

Na linii 152 zmianie uległ rozkład  w soboty, ze względu na powiązania z linią 207. Ponadto w dni robocze bez nauki szkolnej opóźnieniu uległ kurs z Wielowsi z godziny 8.32 na godzinę 8.42.

W efekcie wprowadzonych zmian:

- zwiększona zostanie liczba połączeń do CH Europa Centralna (w tym w połączeniach przesiadkowych z Toszka i Wielowsi);

- zwiększona zostanie liczba połączeń między Gliwicami a Pyskowicami;

- utrzymane i usprawnione zostaną połączenia przesiadkowe pomiędzy Toszkiem i Wielowsią a Gliwicami.

Aktualne rozkłady jazdy dostępne są na stronie: https://rj.metropoliaztm.pl/

Wersja XML