Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 8 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Harmonogramy odbioru odpadów komunalnych zmieszanych i zebranych selektywnie IV 2021 r. dla zabudowy jednorodzinnej i wielorodzinnej

  1. PDFHarmonogram odbioru odpadów selektywnie zebranych IV 2021 r. - zabudowa jednorodzinna
  2. PDFHarmonogram odbioru odpadów zmieszanych IV 2021 r.. - zabudowa jednorodzinna
  3. PDFHarmonogram odbioru odpadów selektywnie zebranych IV 2021 r. - zabudowa wielorodzinna
Wersja XML