Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 8 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zmiany rozkładów jazdy linii 204 i 207

Od dnia 12 kwietnia br.  wprowadzone zostaną zmiany rozkładów jazdy linii 204 i 207, obowiązujące w dni robocze szkolne i dni robocze bez nauki szkolnej:
linia nr 204:
•    przyspieszenie kursu z Toszka z godz. 4:50 na godz. 4:45,
•    przyspieszenie kursu z Proboszczowic z godz. 5:20 na godz. 5:15,
•    przyspieszenie kursu z Toszka z godz. 8:20 na godz. 8:13,
•    przyspieszenie kursu z Proboszczowic z godz. 9:47 na godz. 8:41 z jednoczesnym skróceniem do Toszka,
•    w ramach kursu o godz. 10:15 zgodnie z dotychczas obowiązującym rozkładem jazdy, realizowany będzie kurs do Wilkowiczek,
linia nr 207:
•    uruchomienie dodatkowych kursów z Toszka o godz. 19:06 i z Pyskowic o godz. 19:24,
•    opóźnienie obecnego kursu z Toszka z godz. 19:20 na godz. 19:55 wraz ze skróceniem trasy do Placu Wyszyńskiego w Pyskowicach, 
•    o godz. 20:12 na Placu Wyszyńskiego w Pyskowicach nastąpi włączenie w dotychczas obowiązujący rozkład. 

Aktualne rozkłady jazdy dostępne są na stronie: https://rj.metropoliaztm.pl/
 

Wersja XML