Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 8 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Badanie zachowań i preferencji komunikacyjnych mieszkańców Powiatu Gliwickiego w 2014 r.

Badanie zachowań i preferencji komunikacyjnych mieszkańców Powiatu Gliwickiego w 2014 r

 

Do Powiatu Gliwickiego , jako organizatora publicznego transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej ( albo sieci komunikacyjnej ) w powiatowych przewozach pasażerskich ( art. 7 ust. 1 , pkt 3 ppkt a ustawy z dnia 16 .12.2010 r o publicznym transporcie drogowym , Dz.U. z 2011 r Nr 5 , poz. 13 z późn.zm.) należy:

  1. planowanie rozwoju transportu ,

  2. organizowanie publicznego transportu zbiorowego ,

  3. zarządzanie publicznym transportem zbiorowym

( art. 8 w/w ustawy).

Wywiązując się z nałożonych ustawą zadań Powiat Gliwicki zlecił firmie „Blue Ocean” Business Consulting Sp. z o.o. opracowanie „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Gliwickiego”

W związku z powyższym wśród mieszkańców Powiatu Gliwickiego prowadzone jest obecnie badanie zachowań i preferencji komunikacyjnych mieszkańców Powiatu Gliwickiego w 2014 r .

Uprzejmie prosimy osoby zainteresowane w/w problematyką o wypełnienie przygotowanych w tym celu kwestionariuszy oraz ich przekazanie do Urzędu Miejskiego w Toszku do dnia 6 lutego 2014r.

Wypełnione kwestionariusze można przesłać drogą elektroniczną na adresy : , lub dostarczyć osobiście do sekretariatu Urzędu Miejskiego w Toszku.

Wypełnione ankiety zostaną następnie przekazane Firmie przygotowującej „Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Gliwickiego”.

 

Kwestionariusz do pobrania

DOCXKwestionariusz

Wersja XML