Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 8 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie w sprawie możliwości odbioru dodatkowych worków na odpady segregowane (papier, szkło, tworzywa sztuczne).

O G Ł O S Z E N I E

 

W związku ze zmianą częstotliwości odbioru odpadów segregowanych typu:

informuję, że dodatkowe worki na ww. odpady będzie można odebrać u Sołtysa lub
w firmie REMONDIS  Aqua Toszek Sp. z o.o. z siedziba w Toszku przy ul. Górnośląskiej 2.

 

Równocześnie informuje, że podczas pierwszego odbioru ww. odpadów firma odbierająca odpady będzie również dostarczała dodatkowe worki

 

                                                                                                                                                                              BURMISTRZ

   /-/dr inż. Grzegorz Kupczyk

Wersja XML